“Maliýe hasabaty we ykdysadyýet” açyk sapagy geçirildi

Ata Temirow maliýe sowatlylygynyň kiçi ýaşlardan başlamalydygyna, pul bilen baglanşykly düşünjeleri çagalar bilen kiçi ýaşdan gorkman gürleşip, pikir alyşmagy maslahat berýär. Bir döwletiň güýçli binýadyny gurmak üçin ilki bilen ökde lukmanlar we ykdysadyýetçiler gerekdigini nygtaýar.

Paýlaş

Salgymyz:

Aşgabat şäheri, Parahat 3/2, Ýunus Emre köçesi. 
imo: +993 62 533883  
instagram: dillerdunyasi@mail.ru

Telefon belgiler:
+993 12 45 07 96