“Ýoda” ýola rowana

Ýetginjeklerden emele gelen “ÝODA” aýdym-saz topary ilkinji şekilli aýdymyny çykardy.

Ýaş wokalçylaryň ýerine ýetiren “Dil dünýäsi” atly aýdym dil öwrenmegi ündeýär. Bu aýdym Şamyrat Orazowyň meşhur “Aýralyk aýdymyna” remake hökmünde taýýarlandy.

ÝODA topary Aşgabatda ýerleşýän Türkmenistanyň Bilim ministrliginip “Diller dünyasi” dil merkeziniň ýaş diňleýjileri tarapyndan düzülýär.

Saz aranžirowkasy AR Production tarapyndan, wideo ýazgylar bolsa Mega Art Studio tarapyndan ýerine ýetirildi.

ÝODA topary täze taslamalaryň üstünde işleýär.

Paýlaş

Salgymyz:

Aşgabat şäheri, Parahat 3/2, Ýunus Emre köçesi. 
imo: +993 62 533883  
instagram: dillerdunyasi@mail.ru

Telefon belgiler:
+993 12 45 07 96