Täzelikler

“Smart Lab” gysga wagtda uly gyzyklanma döretdi 01/09/2020 “Smart Lab” gysga wagtda uly gyzyklanma döretdi
Dowamy
Hünär tanyşdyryş: ykdysadyýet, maliýe, bank ulgamy 01/07/2020 Hünär tanyşdyryş: ykdysadyýet, maliýe, bank ulgamy
Dowamy
Göçme okuw hyzmatlary hödürlenýär 01/12/2020 Göçme okuw hyzmatlary hödürlenýär
Dowamy
Türkmenistanda okuw ýylynyň ikinji ýarymynyň ilkinji sapagy «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyryldy 15/01/2022 Türkmenistanda okuw ýylynyň ikinji ýarymynyň ilkinji sapagy «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyryldy
Dowamy
Sagdyn durmuş bagtyýarlygyň kepilidir 14/07/2021 Sagdyn durmuş bagtyýarlygyň kepilidir
Dowamy
«Cash back» nähili hyzmat we onuň peýdasy näme? 03/03/2022 «Cash back» nähili hyzmat we onuň peýdasy näme?
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Halaç etrabynda dokalýan namazlyk halylaryny Türkmenistanyň islendik ýerine sargyt edip bolýar 03/10/2022 Halaç etrabynda dokalýan namazlyk halylaryny Türkmenistanyň islendik ýerine sargyt edip bolýar
Dowamy

«Barselona» iki ýyldan soň birinji orna dolandy 03/10/2022 «Barselona» iki ýyldan soň birinji orna dolandy
Dowamy

Türkmenistanda ýapon diline ýöriteleşdirilen bilim ojaklary köpeldiler 03/10/2022 Türkmenistanda ýapon diline ýöriteleşdirilen bilim ojaklary köpeldiler
Dowamy

Ýaponiýa Türkmenistanyň ykdysadyýetine ABŞ-nyň 11 milliard dollary möçberinde maýa goýdy 03/10/2022 Ýaponiýa Türkmenistanyň ykdysadyýetine ABŞ-nyň 11 milliard dollary möçberinde maýa goýdy
Dowamy

Türkmenistanyň Prezidenti Germaniýanyň Prezidentini German bitewüliginiň güni gutlady 03/10/2022 Türkmenistanyň Prezidenti Germaniýanyň Prezidentini German bitewüliginiň güni gutlady
Dowamy

Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaýyň «Ženmin Žibao» gazetiniň sowallaryna jogap berdi 03/10/2022 Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaýyň «Ženmin Žibao» gazetiniň sowallaryna jogap berdi
Dowamy

Döwrebap mebel nädip öndürilýär 03/10/2022 Döwrebap mebel nädip öndürilýär
Dowamy

Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatlary gelýär 02/10/2022 Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatlary gelýär
Dowamy

Aşgabatdaky «ms studio» fotostudiýasy ýokary hilli fotosurat hyzmatlaryny hödürleýär 03/10/2022 Aşgabatdaky «ms studio» fotostudiýasy ýokary hilli fotosurat hyzmatlaryny hödürleýär
Dowamy

Türkmenistanyň Prezidenti Lýuksemburgyň Gersogyny gutlady 02/10/2022 Türkmenistanyň Prezidenti Lýuksemburgyň Gersogyny gutlady
Dowamy

Russiýanyň ikinji üstaşyr konteýner otlusy Türkmenistandan geçip, Eýrana bardy 02/10/2022 Russiýanyň ikinji üstaşyr konteýner otlusy Türkmenistandan geçip, Eýrana bardy
Dowamy

Türkmenistanly türgenler Çarwadarlaryň IV bütindünýä oýunlarynyň ilkinji üç gününde 17 medal gazandylar 02/10/2022 Türkmenistanly türgenler Çarwadarlaryň IV bütindünýä oýunlarynyň ilkinji üç gününde 17 medal gazandylar
Dowamy

Günüň habarlary | 1-nji oktýabr 02/10/2022 Günüň habarlary | 1-nji oktýabr
Dowamy

Hazarýaka ýurtlarynyň wekilleri Kalmyk uniwersitetinde maslahat geçirerler 02/10/2022 Hazarýaka ýurtlarynyň wekilleri Kalmyk uniwersitetinde maslahat geçirerler
Dowamy

Sport syny: Göroglynyň batyrlygyny saýlan Sautgeýt 01/10/2022 Sport syny: Göroglynyň batyrlygyny saýlan Sautgeýt
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan maglumatlar

Salgymyz:

Aşgabat şäheri, Parahat 3/2, Ýunus Emre köçesi.
Ashgabat city, Parahat 3/2, Yunus Emre Street.
Город Ашхабад, ул. Юнуса Эмре, Парахат 3/2.

Telefon belgiler:
+993 (12) 45-07-96