Täzelikler

“Smart Lab” gysga wagtda uly gyzyklanma döretdi 01/09/2020 “Smart Lab” gysga wagtda uly gyzyklanma döretdi
Dowamy
Hünär tanyşdyryş: ykdysadyýet, maliýe, bank ulgamy 01/07/2020 Hünär tanyşdyryş: ykdysadyýet, maliýe, bank ulgamy
Dowamy
Göçme okuw hyzmatlary hödürlenýär 01/12/2020 Göçme okuw hyzmatlary hödürlenýär
Dowamy
Türkmenistanda okuw ýylynyň ikinji ýarymynyň ilkinji sapagy «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyryldy 15/01/2022 Türkmenistanda okuw ýylynyň ikinji ýarymynyň ilkinji sapagy «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyryldy
Dowamy
Sagdyn durmuş bagtyýarlygyň kepilidir 14/07/2021 Sagdyn durmuş bagtyýarlygyň kepilidir
Dowamy
«Cash back» nähili hyzmat we onuň peýdasy näme? 03/03/2022 «Cash back» nähili hyzmat we onuň peýdasy näme?
Dowamy

Täzelikler (RSS)


«Monforts» kompaniýasy Türkmenistanyň dokma senagatynyň ösüşine goşant goşýar 06/12/2022 «Monforts» kompaniýasy Türkmenistanyň dokma senagatynyň ösüşine goşant goşýar
Dowamy

Türkmenistan bilen Azerbaýjan ykdysady gatnaşyklary pugtalandyrmagy ara alyp maslahatlaşdylar 06/12/2022 Türkmenistan bilen Azerbaýjan ykdysady gatnaşyklary pugtalandyrmagy ara alyp maslahatlaşdylar
Dowamy

Futzal: «Deňizçi» «Köpetdagy» ýeňip, çempionlyk üçin möhüm ädim ätdi 06/12/2022 Futzal: «Deňizçi» «Köpetdagy» ýeňip, çempionlyk üçin möhüm ädim ätdi
Dowamy

TÝL ― 2022: 25-nji tapgyryň duşuşyklary geçiriler 06/12/2022 TÝL ― 2022: 25-nji tapgyryň duşuşyklary geçiriler
Dowamy

Germaniýada Santa-Klauslaryň ylgaw ýaryşy geçdi 06/12/2022 Germaniýada Santa-Klauslaryň ylgaw ýaryşy geçdi
Dowamy

Ýewraziýa halklarynyň Assambleýasy Ýewraziýa ÝUNESKO-syny döretmegi teklip etdi 06/12/2022 Ýewraziýa halklarynyň Assambleýasy Ýewraziýa ÝUNESKO-syny döretmegi teklip etdi
Dowamy

Halk Maslahatynyň we Mejlisiň bilelikdäki maslahatynda täze Kanunlar makullanyldy 05/12/2022 Halk Maslahatynyň we Mejlisiň bilelikdäki maslahatynda täze Kanunlar makullanyldy
Dowamy

Çelýabinsk Türkmenistanda sergi-söwda öýüni açmagy meýilleşdirýärler 06/12/2022 Çelýabinsk Türkmenistanda sergi-söwda öýüni açmagy meýilleşdirýärler
Dowamy

Türkmenistanyň çäginden Türkiýeden Özbegistana barýan ilkinji ýük otlusy geçdi, Türkmenistan ýene Ginnesiň rekordlar kitabyna girmäge taýýarlanýar, «S7 Airlines» Türkmenbaşa uçuşlarda türkmen raýatlary üçin PCR-barlaglaryny goýbolsun etdi  06/12/2022 Türkmenistanyň çäginden Türkiýeden Özbegistana barýan ilkinji ýük otlusy geçdi, Türkmenistan ýene Ginnesiň rekordlar kitabyna girmäge taýýarlanýar, «S7 Airlines» Türkmenbaşa uçuşlarda türkmen raýatlary üçin PCR-barlaglaryny goýbolsun etdi
Dowamy

DÇ-2022: Braziliýa çärýek finalda Horwatiýa bilen oýnar 06/12/2022 DÇ-2022: Braziliýa çärýek finalda Horwatiýa bilen oýnar
Dowamy

Serdar Berdimuhamedow Finlýandiýanyň Garaşsyzlyk güni bilen gutlady    06/12/2022 Serdar Berdimuhamedow Finlýandiýanyň Garaşsyzlyk güni bilen gutlady
Dowamy

Serdar Berdimuhamedow Döwlet býujeti hakyndaky we beýleki täze Kanunlara gol çekdi 05/12/2022 Serdar Berdimuhamedow Döwlet býujeti hakyndaky we beýleki täze Kanunlara gol çekdi
Dowamy

Günüň habarlary | 5-nji dekabr 05/12/2022 Günüň habarlary | 5-nji dekabr
Dowamy

Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmen-amerikan işewürler geňeşiniň ýerine ýetiriji direktory bilen duşuşdy 05/12/2022 Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmen-amerikan işewürler geňeşiniň ýerine ýetiriji direktory bilen duşuşdy
Dowamy

Türkmenistanyň Prezidenti amerikan işewürlerini kabul etdi 05/12/2022 Türkmenistanyň Prezidenti amerikan işewürlerini kabul etdi
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan maglumatlar

Salgymyz:

Aşgabat şäheri, Parahat 3/2, Ýunus Emre köçesi.
Ashgabat city, Parahat 3/2, Yunus Emre Street.
Город Ашхабад, ул. Юнуса Эмре, Парахат 3/2.

Telefon belgiler:
+993 (12) 45-07-96