Täzelikler

“Smart Lab” gysga wagtda uly gyzyklanma döretdi 01/09/2020 “Smart Lab” gysga wagtda uly gyzyklanma döretdi
Dowamy
Hünär tanyşdyryş: ykdysadyýet, maliýe, bank ulgamy 01/07/2020 Hünär tanyşdyryş: ykdysadyýet, maliýe, bank ulgamy
Dowamy
Göçme okuw hyzmatlary hödürlenýär 01/12/2020 Göçme okuw hyzmatlary hödürlenýär
Dowamy
Türkmenistanda okuw ýylynyň ikinji ýarymynyň ilkinji sapagy «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyryldy 15/01/2022 Türkmenistanda okuw ýylynyň ikinji ýarymynyň ilkinji sapagy «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyryldy
Dowamy
Sagdyn durmuş bagtyýarlygyň kepilidir 14/07/2021 Sagdyn durmuş bagtyýarlygyň kepilidir
Dowamy
«Cash back» nähili hyzmat we onuň peýdasy näme? 03/03/2022 «Cash back» nähili hyzmat we onuň peýdasy näme?
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Watan habarlary | 30.05.2023 31/05/2023 Watan habarlary | 30.05.2023
Dowamy

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy we Eýranyň Prezidenti hyzmatdaşlygy ösdürmegi maslahatlaşdylar 30/05/2023 Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy we Eýranyň Prezidenti hyzmatdaşlygy ösdürmegi maslahatlaşdylar
Dowamy

Gurbanguly Berdimuhamedow Eýranyň Syýasy maksadalaýyklyk Geňeşiniň Başlygy bilen duşuşdy 30/05/2023 Gurbanguly Berdimuhamedow Eýranyň Syýasy maksadalaýyklyk Geňeşiniň Başlygy bilen duşuşdy
Dowamy

Gurbanguly Berdimuhamedow EYR-nyň Yslam Şurasy Mejlisiniň Başlygy bilen duşuşdy 30/05/2023 Gurbanguly Berdimuhamedow EYR-nyň Yslam Şurasy Mejlisiniň Başlygy bilen duşuşdy
Dowamy

Eýran Türkmenistan bilen göni gaz importy barada gepleşik geçirýär 30/05/2023 Eýran Türkmenistan bilen göni gaz importy barada gepleşik geçirýär
Dowamy

Ogulgerek Berdimuhamedowa Tähranyň täsin ýerlerine gezelenç etdi 30/05/2023 Ogulgerek Berdimuhamedowa Tähranyň täsin ýerlerine gezelenç etdi
Dowamy

«Mançester Siti» APL-den rekord derejede girdeji aldy 30/05/2023 «Mançester Siti» APL-den rekord derejede girdeji aldy
Dowamy

Türkmenistan we Pakistan üstaşyr söwda hakynda Şertnama gol çekmegi meýilleşdirýärler 30/05/2023 Türkmenistan we Pakistan üstaşyr söwda hakynda Şertnama gol çekmegi meýilleşdirýärler
Dowamy

Tennis boýunça halkara federasiýalaryň wekilleri Aşgabada geler 30/05/2023 Tennis boýunça halkara federasiýalaryň wekilleri Aşgabada geler
Dowamy

Günüň habarlary | 30-njy maý 30/05/2023 Günüň habarlary | 30-njy maý
Dowamy

Günüň habarlary | 30-njy maý 30/05/2023 Günüň habarlary | 30-njy maý
Dowamy

Ärdogan gaz merkezi taslamasyny durmuşa geçirmekçi 30/05/2023 Ärdogan gaz merkezi taslamasyny durmuşa geçirmekçi
Dowamy

Türkmenistanyň futbol ýygyndysynyň CAFA Nations Cup-2023-däki duşuşyklarynyň başlanjak wagtlary belli boldy 30/05/2023 Türkmenistanyň futbol ýygyndysynyň CAFA Nations Cup-2023-däki duşuşyklarynyň başlanjak wagtlary belli boldy
Dowamy

Pakistanda güýçli doly guşlary gyrdy, hasyly ýok etdi 30/05/2023 Pakistanda güýçli doly guşlary gyrdy, hasyly ýok etdi
Dowamy

2100-nji ýyla çenli millardlarça adam howply yssydan ejir çekip biler 30/05/2023 2100-nji ýyla çenli millardlarça adam howply yssydan ejir çekip biler
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan maglumatlar

Salgymyz:

Aşgabat şäheri, Parahat 3/2, Ýunus Emre köçesi.
Ashgabat city, Parahat 3/2, Yunus Emre Street.
Город Ашхабад, ул. Юнуса Эмре, Парахат 3/2.

Telefon belgiler:
+993 (12) 45-07-96